Kulturringens historie

I 2010 aftalte kommunerne Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs samt Aarhus at indgå en kulturaftale for Østjylland. Den havde til formål at byde ind med projektidèer til Kulturhovedstadsprojektet i Aarhus 2017.

Kulturringen indgik fra starten af som vision for Aarhus som Europas Kulturhovedstad. Den indgik i ansøgningen til EU som et kultur og cykelruteprojekt og var en vigtig del i Aarhus’ strategi for den Europæiske kulturhovedstad.

Projekt Kulturringen har efterfølgende søgt og modtaget udviklingsmidler fra Aarhus 2017-fonden i 2013-2014. Disse midler blev brugt til at udvikle ruten – både på et praktisk og et konceptuelt plan. Herudover er interessenter såsom museer, naturvejledere, foreninger og erhvervssamarbejder blevet inddraget for at skabe gode faciliteter og sjove oplevelser på ruten.

I 2014 indgik projektet samarbejdsaftaler med Aarhus Kommune og Cyklistforbundet Danmark.

I 2014/2015 fik Projekt Kulturringen status som Strategisk Projekt og blev tildelt 100.000 kr. til projektmodning. Det resulterede i at ruten blev tegnet og gennemkørt. Ruten blev testet af en professionel cykelrytter og turismekonsulent. Der blev arbejdet på at afdække tilretninger og udviklingspotentialer for ruten – både rutens udformning samt relevante interessenter til aktiviteter og kulturevents langs ruten.

Det var også i 2015, at projekt “Gentænk Stoppestedet” blev gennemført. Projektet søgte at skabe et alternativt cykelshelter til ruten både som facilitet og attraktion på ruten. Projektet blev gennemført sammen med en arkitekt, der inddragede børn fra en lokal skole som innovationspartnere.

I 2015 fik Kulturringen tilsagn om yderligere 785.000 kr. Disse penge benyttes til at kvalificere ruten og klargøre den til brug. Ruten er blevet beskrevet og er nu tilgængelig for den almene cyklist med fuldt overblik over oplevelsesmuligheder, tilgængelighed, servicefaciliteter og etapetyper og -kvaliteter.

Der er blevet afholdt et seminar og en workshop for interessenter i foråret 2016. Kulturringen er blevet lanceret som facilitet for lokale virksomheder, kultursteder og aktivitetshuse.

Der er sat skilte op langs ruten, så cyklisten kan finde vej uden brug af guiden eller kort.

Slutteligt er der blevet lavet en digitale løsning, og der er udgivet en guidebog med rutekort og formidling af ruten.

Ruten blev officielt lanceret i foråret 2017.